• hotel-view-01-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-01-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-02-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-07-kussharo-prince-hotel
  • lobby-front-desk-kussharo-prince-hotel
  • lobby-kussahro-prince-hotel

旅遊資訊

東北海道處處是“絕景”!切身感受那無與倫比的大自然,感受那美妙的時光。

屈斜路王子大飯店的前臺可為您提供周邊的觀光資訊。

返回頁首