• @LRP_MG_0827
  • spring_dragpndola
  • home-shinanoki-lightup-naeba-prince-hotel
  • firework-naeba-prince-hotel

旅游资讯

苗场周边的自然环境令人心旷神怡。
特别是翠绿之夏、红叶之秋,造就众多观光景点。

在苗场王子大饭店,前台为您提供周边观光信息及前往最近的车站的交通信息。
欢迎随时咨询。此外,还可以为您安排出租车。

 


[NAEBA TOWN MAP]
naeba-town-map

 


[Yuzawa Town Tourists Association Web Site]
http://www.e-yuzawa.gr.jp/chinese-s/index.html

cn-travel-information

返回页首