• full-view-from-sky-ryuguden-hotel
  • New-Building-night-ryuguden
  • new-building-entrance-ryuguden-hotel
  • mt-fuji--ryuguden-hotel
  • view-from-cherry-blossom-ryuguden-hotel

會議室宴會廳

宴會廳

宴會廳中裝飾有鑲嵌木,是箱根最著名的工藝之一。同時,龍宮殿(旅館)為您提供了各種各樣的藝術品和紀念品。

地點:

營業時間: 

主宴會廳 鳳凰間(Ho-O-no-Ma)

主宴會廳 鳳凰間(Ho-O-no-Ma)

名稱: Ho-O-no-Ma (日式)
房間規格(長x寬;m): –
占地: 138 榻榻米

中型宴會廳(3間)

中型宴會廳(3間)

名稱: Chu-Hiroma (日式)
房間規格(長x寬;m): –
占地: 32.5榻榻米

會議室

名稱: 會議室
房間規格(長x寬;m): 13.0×9.0
面積(平方米): 117

返回頁首