• shimoda_beach3
    shimoda_beach3
  • naeba-dragondra-autumn3
    naeba-dragondra-autumn3
"Tokyo - Hakone Express Bus One-way Ticket 1,000yen" Just for SEIBU PRINCE CLUB emi members!
Take the Seibu Intercity Bus to go from Omiya/Ikebukuro/Shinagawa to Hakone-Yumoto/Hakone Lake Ashi.
+ view more info

Press Release

Go Top